Angela Moenis is regiomanager bij Boomerweb, maker van applicaties binnen de zorg. Zij merkt dat er drie zaken cruciaal zijn bij het slagen van een digitale zorgoplossing: draagkracht, inzetbaarheid en de beheerslast. “Voor je een applicatie in gebruik neemt wil je dat collega’s of managers achter het idee staan en het begrijpen”, vertelt de manager in een webinar over digitale oplossingen en werkdruk in de zorg. “We zoeken daarom altijd naar intuïtieve oplossingen, wat inhoud dat het product direct voor zich spreekt. Lukt dat niet dan is het belangrijk om personeel kort, maar duidelijk te scholen en te begeleiden.”

Meerwaarde digitale zorgoplossing

Met inzetbaarheid doelt Moenis op de meerwaarde die een product of applicatie heeft. “Als zorgverleners dat niet zien en het juist voelt alsof een verandering juist meer werk oplevert, dan is niemand enthousiast en gaat het niet werken. Goede samenwerking en goede afspraken binnen de zorgketen zijn daarom heel belangrijk.”

Ook de beheerslast bepaalt of een digitale oplossing een succes wordt. “Medewerkers in de zorg werken met behoorlijk veel applicaties op hun tablet. Van een app over wondzorg tot aan in het invoeren van vakantiedagen. Alleen wanneer je ervoor zorgt dat nieuwe oplossingen gekoppeld zijn aan bestaande routines creëer je draagvlak. Dus niet wéér een nieuwe inlog en wachtwoord.”

Ondersteuning

Een zorgoplossing moet goed in het werkproces passen. Daarvoor is een goede visie op digitale zorgoplossingen nodig. Organisaties en instellingen worden steeds beter in het vaststellen welke digitale ondersteuning nodig is. “Het moet natuurlijk iets bijdragen. Als een product of applicatie alleen ‘voor de leuk is’ dan blijft het niet hangen. Het werkt daarom ook goed om medewerkers en cliënten al vooraf te betrekken bij zorgoplossingen. Bijvoorbeeld door een projectleider digitalisering aan te wijzen of een projectgroep op te richten. Input verzamelen vanuit het werkveld is cruciaal, ook voor onze organisatie.”

Omdat zorgpersoneel steeds vaker werkt met smartphones en tablets, waarop veel apps te vinden zijn, is besloten om apps te bouwen volgens de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB). Daardoor kunnen verschillende applicaties makkelijker aan elkaar gekoppeld worden. “Eerder was er een wirwar van apps, nu wordt alles overzichtelijker. Ik hoop dat zorgmedewerkers dat ook beginnen te merken. Bijvoorbeeld doordat zij minder verschillende inlognamen en wachtwoorden hoeven te onthouden.”

Verbeterde zorg

Uiteindelijk moeten digitale oplossingen leiden tot betere zorg voor cliënten. Bovendien worden zorgmedewerkers erdoor geholpen in hun werk, waardoor de werkdruk in de zorg en het ziekteverzuim omlaag gaat. “Een mooie bijvangst is dat we zien dat digitalisering leidt tot betere samenwerking in de regio. Voor digitale oplossingen is het belangrijk om goed met elkaar samen te werken. Hierdoor komen huisartsen, psychologen, apothekers en ziekenhuisspecialisten eerder met elkaar in contact en weten ze elkaar steeds beter te vinden.”

Meer weten over de digitale zorgoplossingen van Boomerweb? In dit webinar van regiomanager Angela Moenis vertelt ze niet alleen over het belang van digitalisering en de werkdruk in de zorg, maar bespreekt ze ook de door haar bedrijf gecreëerde applicaties als Curo, Medicatie Controle App en de Wond Zorg App.