Wat is de beleving van een oudere? We hebben de mond vol van belevingsgerichte zorg maar hebben meestal geen flauw idee waaruit die beleving bestaat. We zijn geneigd onze eigen beleving voor de cliënt in te vullen.

Alles wat de mens in diens eerste 25 à 30 levensjaren aan vormende indrukken meemaakt, wint in de ouderdom (weer) aan belang. Oude herinneringen komen weer tot leven. Oudere mensen denken, voelen en handelen gaandeweg hun proces van cognitieve achteruitgang steeds meer conform de vorming in die oude tijd. Cognitie maakt plaats voor emotie. Böhm noemt dat het omkeerfenomeen.

Het is dus van belang om veel te weten over deze leeftijdsperiode: daarvoor maken we de persoonlijke biografie. Wat motiveerde de cliënt in die tijd, waaraan ontleende hij zijn eigenwaarde, wat zei zijn moeder als het bedtijd was, hoe werd er gegeten, welke taken had hij thuis?

Alleen met die informatie kun je echt belevingsgerichte zorg bieden. Een vragenlijstje bij de opname voldoet dus niet. Het verzamelen van deze biografische informatie is een voortdurend proces tijdens de gehele woonduur, opname, opvang of behandeling.

Hoe verzamel je deze levensverhalen, hoe kun je het gebruiken, waar bewaar ik al die informatie? Deze workshop biedt een inkijk in de praktijk.