Seksueel misbruik is ingrijpend voor slachtoffers en hun omgeving. Daarom staat in de aanpak van de politie de burger centraal. Onze toegewijde zedenrechercheurs werken dagelijks aan de bestrijding van deze ernstige vorm van criminaliteit. Een pittige job, waarvoor je stevig in je schoenen moet staan. Empathisch zijn, oog hebben voor verwachtingen en behoeften van slachtoffers, maar tegelijk ook neutraal kritisch en gericht op waarheidsvinding. Opsporing is immers de kerntaak.

Ook als slachtoffers (nog) niet weten of ze wel aangifte willen doen, kunnen we helpen. Het is belangrijk dat slachtoffers goede informatie krijgen bij het doen van een eventuele aangifte en alternatieve mogelijkheden en dat zij snel de juiste hulp krijgen. Dat kan gaan om praktische, psychologische, medische of juridische hulp. Wij werken intensief samen met hulpverleningsinstanties om slachtoffers en direct betrokkenen op te vangen. Zo werken we voor de opvang van slachtoffers nauw samen met onze ketenpartners in het Centrum Seksueel Geweld, met Slachtofferhulp Nederland en slachtofferadvocatuur.

Wil je meer van Lidewijde van Lier zien of lezen? Bekijk dan hieronder de webinars, video’s en verhalen van Lidewijde van Lier.