Leerdoelen

In deze video over de physician assistant, behandelt Petra Harmsen de volgende vragen en onderwerpen:

  • Wat is een physician assistant?
  • Werkzaamheden van een physician assistant
  • Wat is het verschil tussen physician assistant en verpleegkundig specialist?
  • Hoe kun je physician assistant worden?
  • Ruimte voor inbreng & vragen van deelnemers