In deze video over jouw plek als zorgverlener in de driehoek ‘cliënt-familie-professional’, behandelt expert Jettie Van der Ploeg de volgende vragen en onderwerpen:

  • Wat houdt Driehoekstraining precies in?
  • Welke plek neem jij als zorgprofessional in in de driehoek?
  • Hoe je een vertrouwensband opbouwt met zowel cliënt als ouders.
  • Hoe je ouders in het zorgproces kunt blijven betrekken.
  • Welke houding je beter niet kunt aannemen.