Aan het eind van de webinar ben je in staat om de verschillende vormen van kindermishandeling te classificeren en kun je op een juiste manier de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitleggen. Ook ben je in staat om aan de hand van een casus praktijkervaringen te delen.