Leerdoelen

Maar wat is NAH nu eigenlijk precies? Wat zijn de oorzaken, en wat zijn de gevolgen? In deze video deelt NAH-expert Arno Prinsen belangrijke basiskennis over NAH en geeft hij een inleiding op een bijkomend probleem bij veel mensen met NAH: gebrek aan ziekte-inzicht.

Tijdens deze video komen de volgende vragen en onderwerpen aan bod:

  • Wat is NAH?
  • De belangrijkste oorzaken van NAH
  • Wat zijn de gevolgen?
  • Inzichtproblemen bij mensen met NAH
  • Praktische tips voor zorgverleners