Margreeth Rebers is CVP Wzd bij het Landelijk Steunpunt (mede)Zeggenschap. In deze video legt ze uit hoe de CVP Wzd te werk gaat op het moment dat een cliënt of een verwant contact opneemt. De volgende vragen en onderwerpen worden behandeld:

  • De Wzd, hoe zit het ook alweer?
  • Wat is de rol en de positie van de CVP Wzd?
  • Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?
  • Wie kan er een beroep doen op de CVP Wzd?
  • Hoe verhoudt de CVP Wzd zich tot de wettelijk vertegenwoordiger?