Deze webinar is bedoeld voor professionals die te maken hebben met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn professionals werkzaam in:

– gezondheidszorg
– onderwijs;
– kinderopvang;
– maatschappelijke ondersteuning;
– jeugdhulp;
– justitie.

Het programma gaat in op kindermishandeling 0-18 jaar. Je leert welke vormen van kindermishandeling er zijn en welke specifieke signalen daarbij horen (stap 1 van de meldcode). Ik zal je meenemen in de risicofactoren die er zijn en wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling. Tot slot nemen we kort de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door.