Verpleegkundigen en verzorgenden in de spotlights

Niet een eenmalig applaus, maar structureel meer waardering voor het vak van verpleegkundige en verzorgende. Dat zijn belangrijke zaken die nodig zijn om het vak weer aantrekkelijk te maken. Schalkwijk laat zien hoe ook in vroegere crises de samenleving enorm leunde op verpleegkundigen, maar dat de waardering voor de beroepsgroep nog altijd onvoldoende is meegegroeid.

Schrijf geschiedenis!

Dat komt volgens Schalkwijk deels doordat verpleegkundigen en verzorgenden hun plek in ‘de geschiedenisboeken’ niet krijgen, maar ook niet opeisen. Hij gaat daarom ook in op de vraag: wat kunnen deze keer anders doen, zodat dat wel gebeurt? Aan de hand van voorbeelden uit het verleden bespreekt Schalkwijk zijn ideeën voor nu.