Het doel van de Wet zorg en dwang is om de rechtspositie van cliënten met een verstandelijke beperking of dementie te verbeteren. Dat moet leiden tot minder onvrijwillige zorg. Hoe gaat dit in de praktijk? Wat leren de eerste ervaringen ons? Tijdens dit interactieve congres gaan gerenommeerde experts als Brenda Frederiks en Teun Toebes met jou hierover in gesprek.

Geaccrediteerd voor 6 punten

In principe is voor iedere vorm van zorgverlening toestemming van de patiënt nodig. Maar wanneer iemand als gevolg van een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of verstandelijke beperking zorg weigert die noodzakelijk is, moet je als zorgprofessional soms ‘onvrijwillige zorg’ verlenen.

Met de Wet zorg en dwang is nu vastgelegd wanneer dit is toegestaan. Een belangrijke ontwikkeling, want het beschermt kwetsbare cliënten die zelf niet goed voor hun rechten op kunnen komen.

Wat laten de eerste ervaringen met deze nieuwe wet ons zien? Hoe geef je er als zorgverlener op een goede manier invulling aan? Hoe stel je de cliënt en zijn vertegenwoordiger centraal? Hoe kun jij als zorgverlener met behulp van de Wzd zorgen dat de rechtspositie van de cliënt verbetert? We gaan uitgebreid in op deze vragen aan de hand van workshops en lezingen van experts:

  • Brenda Frederiks: Jurist, gezondheidswetenschapper en universitair docent bij het AmsterdamUMC
  • Teun Toebes: Zorgvernieuwer en jonge verpleeghuisbewoner
  • Annemarie Timp: Bestuurder van de Stichting Landelijke Faciliteit Cliëntvertrouwenspersoon (CVP)
  • Alistair Niemeijer: Universitair docent Zorgethiek en beleid aan de Universiteit voor Humanistiek
  • Elleke Landeweer: Ethiek-onderzoeker bij het UMCG
  • Margreeth Rebers: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Leerdoelen

Dit is een intercollegiaal congres waarin we samen bespreken hoe je als zorgprofessional zo goed mogelijk invulling kan geven aan de Wet zorg en dwang. Vanuit het perspectief van een cliëntenvertrouwenspersoon, de familie, de cliënt en de zorgaanbieder.