Mishandeling van ouderen blijft (te) vaak onopgemerkt, terwijl één op de twintig ouderen ermee te maken krijgt. Zorgverleners spelen een belangrijke rol in het herkennen, bespreken en het stoppen van ouderenmishandeling. Tijdens het Congres Ouderenmishandeling leer je daar alles over.

Geaccrediteerd voor 5 punten

Mishandeling van ouderen gebeurt vaak stiekem. Denk aan financiële middelen die worden misbruikt of emotionele mishandeling en verwaarlozing. Ouderen zullen het niet snel melden, omdat degene die hen mishandelt waarschijnlijk dicht bij hen staat én ze vaak afhankelijk zijn van deze persoon.

Groeiend aantal slachtoffers

Het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling zal de komende jaren bovendien blijven groeien. Door de vergrijzing komen er immers steeds meer ouderen. Ook blijven zij langer thuis wonen en zijn ze afhankelijk van mantelzorg, waardoor ze kwetsbaar zijn.

Voor zorgprofessionals is het belangrijk om signalen te herkennen en in te grijpen als zij vermoeden dat een cliënt wordt mishandeld. Tijdens het Congres Ouderenmishandeling krijg je als zorgmedewerker hiervoor praktische handvatten aangereikt én je leert van ervaringsdeskundigen.

Leerdoelen

  • Hoe herken je ouderenmishandeling?
  • Financiële mishandeling: hoe merk je het op?
  • Hoe ga je over mishandeling in gesprek met de oudere zelf?
  • Wat is het grijze gebied van mishandeling?
  • Welke juridische mogelijkheden heb je als verzorger om de mishandeling te stoppen?