In maart 2020 besloot het ministerie dat voormalig verpleegkundigen en artsen mochten bijspringen in de zorg zonder opnieuw een BIG-registratie te doen. Die BIG-registratie is normaal nodig om voorbehouden handelingen uit te voeren, zoals het geven van een injectie of het onder narcose brengen van een patiënt.

Uitzondering

Normaal vervalt de BIG-registratie na vijf jaar, maar minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport maakte een uitzondering. Het extra personeel was namelijk hard nodig om COVID-19 te bestrijden. Daardoor konden oud-verpleegkundigen en artsen meehelpen en de voorbehouden handelingen uitvoeren. Inmiddels is dat niet meer nodig. ‘Het verloop van de COVID-19-pandemie laat een gunstig beeld zien en daarmee is de druk op in elk geval de crisiszorg afgenomen’, schrijft het ministerie.

Inzetbaarheid

Voormalig verpleegkundigen en artsen zijn nog wel inzetbaar. Ze mogen de voorbehouden handelingen alleen niet meer zelfstandig uitvoeren, maar alleen in opdracht van een BIG-geregistreerde zorgverlener. De opdrachtgever moet beoordelen of de voormalige verpleegkundige over genoeg kennis en kunde beschikt om de handeling uit te voeren. Daarnaast moet de opdrachtgever advies kunnen geven of in kunnen grijpen als dit nodig blijkt te zijn.