Verpleegkundigen gaan een belangrijke rol spelen in het toekomstplan van het Radboudumc. Met de verpleegkundig directeur worden ze nu op elke afdeling vertegenwoordigd op directieniveau, een belangrijke ontwikkeling die de beroepsgroep veel kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan meer regie en zeggenschap over het eigen werk. Ook komt er door deze ontwikkeling meer verpleegkundige kennis in de organisatie, iets waar het momenteel bij veel organisaties nog aan schort. Tot slot hebben verpleegkundigen door deze functie meer mogelijkheden om door te groeien.

Het Radboudumc onderstreept het belang van verpleegkundigen: “Verpleegkundigen zijn essentieel in de goede zorg voor onze patiënten”, vertelt Carolijn Bloem, lid van de Raad van Bestuur, in een persbericht van het Radboudumc. “Zij werken en staan dicht bij de patiënt en kunnen hierdoor makkelijker bijvoorbeeld de kwaliteit van leven bespreken, de vraag stellen waar behoefte aan is en daarop met de juiste zorg of hulp aansluiten. We zijn ervan overtuigd dat we als Radboudumc met de benoeming van verpleegkundig directeuren in onze zorgcentra nog beter voorbereid zijn op de zorg van de toekomst.”

Verpleegkundige kennis essentieel

Het Radboudumc ziet dat verpleegkundigen de afgelopen decennia vooral in opdracht van een arts hebben gewerkt. Daardoor werd de kennis van de verpleegkundige niet optimaal benut. Het medisch centrum is van mening dat die kennis de zorg veel persoonsgerichter kan maken. Verpleegkundigen zijn namelijk opgeleid om aan te sluiten bij de wensen, behoeften en de belevingswereld van patiënten en hun naasten. Zij staan dichter bij de patiënt, waardoor ze makkelijker het gesprek aan kunnen gaan over bijvoorbeeld kwaliteit van leven en passende zorg.

Dr. Angelien Sieben, Verpleegkundig Directeur van het Centrum voor Geïntegreerde Zorg, vindt juist dat gesprek cruciaal. “We willen als zorgverleners vaak een ziekte ‘oplossen’ voor een patiënt. Toch heeft een behandeling, of de gevolgen daarvan, soms zoveel negatieve invloed op de kwaliteit van leven, dat je je sterk moet afvragen of een medische interventie wel het juiste is voor deze patiënt, op dit moment in zijn leven. We moeten veel meer het gesprek aangaan met de patiënt over kwaliteit van leven.”

Vernieuwing

De benoeming van verpleegkundig directeuren is onderdeel van een grote vernieuwing binnen het Radboudumc, waarbij de patiënt en zijn of haar zorgvraag centraal staan. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de zorg verdeeld over tien centra. Deze centra pakken allemaal een verschillende groep aandoeningen aan, zoals Hart en vaten of Oncologie. De verpleegkundig directeuren zullen, samen met een medisch en bedrijfskundig directeur, ieder een centrum leiden.