Steeds meer mensen worden ouder. Dat betekent ook dat steeds meer mensen met ouderdomsziekten te maken krijgen én dat ook steeds meer mensen medicijnen krijgen. “Ik vind het belangrijk dat duidelijk is welke rol medicijnen spelen in iemands lichamelijke welzijn”, vertelt Amela Hozo.

Ze vertelt dat vooral bij ouderen al te snel medicijnen worden voorgeschreven, zonder dat er écht goed naar de persoon in kwestie wordt gekeken of naar de bijwerking van de medicijnen die ze al slikken. “Als iemand vitaal is en misschien maar twee pillen per dag hoeft te slikken, maakt het niet uit. Als een oudere kwetsbaar is, kan iemand steeds meer ziektebeelden krijgen en daardoor meer medicijnen voorgeschreven krijgen die ook nog eens bijwerkingen hebben. Waar je eigenlijk ook weer aanvullende medicijnen voor nodig hebt.”

Volgens Amela Hozo wordt de kwaliteit van leven er niet beter op voor de oudere als er steeds maar meer medicijnen worden voorgeschreven (polyfarmacie). Juist daar wil ze aandacht voor vragen. Samen met huisartsen bekijkt ze hoe medicijngebruik beperkt kan blijven en met verpleegkundigen wil ze kijken of iemand wel op de juiste manier medicijnen inneemt. “Ook dat maakt veel uit in een bepaald ziektebeeld. Medicijnen moeten geen symptoombestrijding zijn, maar de klacht verminderen. Veel symptomen kun je bestrijden door goed op het medicijngebruik van de oudere te letten.”