Als senior onderzoeker houdt Elleke Landeweer zich vooral bezig met het opzetten en begeleiden van onderzoeksprojecten. “Eén van onze postdocs doet een groot vergelijkend onderzoek met Duitsland, over opendeurenbeleid op psychogeriatrische afdelingen”, vertelt ze. “Daarbij wordt gekeken naar de verschillen in organisatie en omgeving en de impact daarvan is op het deurbeleid, en daarmee samenhangend de morele cultuur op afdelingen.”

Elleke Landeweer studeerde wijsbegeerte, en wilde die kennis graag praktisch gaan toepassen. “Toen ben ik gaan werken in de psychiatrie, daar spelen heel veel filosofische en morele kwesties. Wanneer ben je jezelf, wat is identiteit, kun je je vergissen in je belangen?”

In 2013 promoveerde ze op een onderwerp waar destijds veel over te doen was: het gebruik van separeerruimtes in de psychiatrie. “Rond 2010 kwamen er verschillende misstanden naar voren, waarbij een patiënt overleed in de separeer. Er speelde veel onmacht. Men wilde patiënten niet separeren, maar zag ook geen andere opties. Met responsief actieonderzoek hebben we gezocht naar verbetermogelijkheden.”

Momenteel houdt Elleke Landeweer zich veel bezig met de nieuwe Wet zorg en dwang, “een positieve ontwikkeling voor de zorg.” Naast haar onderzoek spreekt ze regelmatig op congressen, onder meer over het opendeurenbeleid in psychogeriatrische instellingen. “De Wzd zorgt dat je niet zomaar meer een hele groep kunt afsluiten op gesloten afdelingen. Wie een gesloten deur nodig heeft, is iets dat je zorgvuldig moet onderbouwen.”

Wil je meer van Elleke Landeweer lezen, zien of horen? Bekijk dan hieronder de webinars, video’s en verhalen van Elleke Landeweer of stuur haar rechtstreeks een bericht.