Jettie van der Ploeg kwam als student SPH in aanraking met Contextuele hulpverlening. En ze merkte dat dit soort hulpverlening herkenbaar was. Na haar opleiding heeft ze eerst nog een hele tijd als begeleider in de gehandicaptenzorg gewerkt, waarna ze na tijd de kans kreeg om trainer Systeemgericht Werken te worden.

Vanuit trainingen die ze volgde, werd ze uiteindelijk Driehoekstrainer, – begeleider en -consulent. Als Driehoekstrainer kijkt ze naar de relatie tussen de cliënt, de familie en de verzorgenden van de cliënt. Als het vertrouwen en de samenwerking tussen deze factoren niet goed gaat, kun je ook niet optimaal zorgen voor de client.

Jettie laat zowel familie als de zorgprofessionals zien, dat het oké is om bijvoorbeeld een professioneel masker even te laten vallen en vanuit de mens te kijken naar wat er vast loopt. Zo geeft ze een voorbeeld van een cliënt die een ‘lastige’ zus had. “Wat bleek, de zus had al haar hele leven voor haar broer gezorgd. Door ouderdom kon ze het echter niet meer zelf doen. Toen ze werd meegenomen in het proces van de zorg rondom haar broer, ging alles goed. Ze bleef zelfs na de dood van haar broertje vrijwilliger.” Het kwartje viel dus niet alleen bij de verzorgenden, maar ook bij de zus zelf. Daardoor konden ze na het gesprek beter samenwerken.