Sinds 1986 werkt Den Hartog al in de jeugdhulpverlening en in de pleegzorg. Zo kwam ze onder andere in aanraking met kinderen wiens ouders een beperking hebben. Ze vertelt hierover: “In de pleegzorg ontstond bij mij aandacht voor het contextuele gedachtegoed, zoals loyaliteit, de balans tussen geven en ontvangen, meerzijdig partijdig kunnen denken. Deze thema’s zijn van grote invloed geweest op mijn denken en handelen als professional in de zorg. Maar ook op mijn kijk naar de kinderen en nu de werkgroep met volwassen ervaringsdeskundigen.”

Op dit moment verzorgt ze met de werkgroep KVBO onder andere webinars met ervaringsdeskundigen. Mensen die nu volwassen zijn, maar als kind wel in de situatie hebben gezeten met ouders met een beperking. “Hun verhalen raken harten. En vanuit hun verhaal kunnen zij haarfijn benoemen wat zij vroeger nodig hadden en ook nu nog nodig hebben.”

Het is volgens Den Hartog belangrijk dat deze kinderen gezien worden. “Het lijkt vaak of er niks met ze aan de hand is, omdat ze ontzettend goed voor hun ouders zorgen en geen aandacht voor zichzelf vragen. Maar die last is veel te zwaar voor een kind.”