Kim verzorgt speciale, belevingsgerichte trainingen samen met collega-ervaringsdeskundige Annelies Holtrop. “We zetten situaties neer die mensen raken. Zo willen we hen bewust en betrokken maken bij deze belangrijke thema’s.” De twee geven onder meer trainingen aan zorgprofessionals in de ouderenzorg over het signaleren van ouderenmishandeling en het voeren van effectieve gesprekken om de Meldcode Huiselijk Geweldig te doorlopen.