Tien jaar geleden kwam Eric Schlangen in aanraking met psychobiografische zorg. De focus ligt hierin op het in kaart brengen van het persoonlijke en emotionele verleden van mensen. Essentieel, aangezien de behoeften van mensen met dementie voor een groot deel zijn gebaseerd op hun verleden. “Eindelijk kreeg ik een methodische persoonsgerichte aanpak die ook nog eens meetbaar was,” vertelt Eric Schlangen. “Dat was voor mij een verademing. Ik heb hier al veel mensen mee kunnen helpen en honderden bevlogen medewerkers in kunnen opleiden.”

Als verpleegkundige en later als gezondheidswetenschapper heeft Eric Schlangen veel pionierswerk gedaan. Hij zat in de verpleegkundige adviesraad en een expertgroep dementie, was betrokken bij de opzet van de eerste steunpunten mantelzorg en vernieuwende woonzorg-concepten en ontwikkelde samen met prof. Dr. Eric Scherder en Alzheimer Nederland zorgtechnologie voor mensen met dementie. Tegenwoordig werkt hij dus als leraar, praktijkbegeleider en adviseur in psychobiografische zorg, gecertificeerd door het Duitse ENPP Böhm kwaliteitsinstituut.

Voor De Mensch verzorgt Eric Schlangen opleidingen, workshops en advies over persoonsgerichte zorg bij dementie. Daarnaast begeleidt hij zorgmedewerkers bij casussen met opvallend gedrag of probleemgedrag. “Mijn directe ervaring uit de praktijk kan ik zo weer inzetten als heldere voorbeelden in de les,” zegt Eric Schlangen. Hij is ook werkzaam als adviseur voor zorgorganisaties die een echte kwaliteitsslag willen maken in de zorg voor mensen met dementie.

Wil je meer van Eric Schlangen zien, lezen of met hem in contact komen? Bekijk dan hieronder de webinars, video’s en verhalen van Eric Schlangen of stuur hem rechtstreeks een bericht.