Sacha Matse is opgeleid als hulpverlener en was al vroeg geïnteresseerd in het waarom van huiselijk geweld. “Het heeft vrijwel altijd te maken met afhankelijkheidsrelaties”, stelt ze. “Geweld heeft ook vaak een intergenerationeel karakter. Uit onderzoek blijkt dat wanneer je als kind getuige bent van huiselijk geweld, mishandeld of verwaarloosd bent, je een groter risico loopt om ook jouw kinderen weer te mishandelen of verwaarlozen. Dus (vroeg)signalering is van belang om kindermishandeling te stoppen.”

Huiselijk geweld gaat vaak gepaard met schaamte. Kinderen, volwassenen en ouderen zullen niet snel vertellen dat er thuis een vorm van huiselijk geweld plaatsvindt. Je ziet vaak hetzelfde patroon, en om dat te doorbreken heb je buitenstaanders nodig die de signalen herkennen en weten hoe ze moeten handelen. Je moet het vertrouwen winnen van mensen die in eerste instantie niet geholpen willen worden. “Dat vond ik bij Veilig Thuis altijd heel mooi als dat lukte” vertelt Sacha Matse. “Je ziet dat een gezin daarna beter staat.” Na onder andere functies als werkbegeleider en teamleider bij Veilig Thuis, besloot ze in 2015 verder te gaan als trainer. “Als teamleider ben je meer bezig met beleid en cijfers. Ik wilde terug naar de inhoud.”

Sacha Matse geeft nu trainingen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Signaleren en het gebruik van de Meldcode staan hierbij centraal. Ze weet uit ervaring dat veel mensen redenen zien om het gesprek niet aan te gaan bij signalen. Vanwege angst om het verkeerd te zien, en ook het melden bij Veilig Thuis met behulp van de Meldcode is een hele stap. “Maar er hoeft maar één iemand te zijn die het wel doet en dat kan een ommekeer betekenen in de levens van mensen die mishandeld of verwaarloosd worden” zegt Sacha Matse. “Dat wil ik met mijn voorlichting, trainingen en webinars bereiken.”

Wil je meer van Sacha Matse zien, lezen of in contact komen met haar? Bekijk dan hieronder de webinars, video’s en verhalen van Sacha Matse of stuur haar rechtstreeks een bericht.