Deze webinar is voor zorgprofessionals die meer willen weten over ouderenmishandeling. Sacha Matse bespreekt de verschillende vormen, waaronder ontspoorde mantelzorg. Daarnaast bespreekt ze welke vormen er nog meer zijn en welke signalen hierbij horen. Belangrijk is ook om te weten welke risicofactoren er zijn bij ouderenmishandeling en hoe te handelen als je mishandeling signaleert.

Matse is coach en trainer gespecialiseerd in huiselijk geweld. Ze heeft 15 jaar gewerkt bij Veilig Thuis, voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Matse werkte daar onder andere als onderzoeker, triagist en werkbegeleider. Door haar uitgebreide professionele ervaring heeft Matse veel te vertellen over dit onderwerp. Daarnaast weet zij als gecertificeerd trainer precies hoe je hierover boeiende gesprekken kunt voeren.

In deze webinar staan we uitgebreid stil bij stap 1 van de Meldcode; signaleren. En als je signaleert, dan doorloop je als professional de overige stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.