Door de komst van de Luscii-app is het voor patiënten een stuk makkelijker om de eigen administratie bij te houden, zo is te lezen in een persbericht van Isala. Dialysepatiënten die ervoor kiezen om thuis behandeld te worden, moesten tot voor kort allerlei gegevens bijhouden en deze gegevens vaak ook zelf interpreteren.

Dialyseverpleegkundige Jeanette Bosman legt uit: “Wij vragen patiënten onder andere om hun gewicht, bloeddruk en hun dialysegegevens bij te houden. Wanneer zij zich niet goed voelen of de metingen wijken af van de streefwaarden, dan moeten zij zelf actie ondernemen, Eens in de zes weken zien wij hen op de poli, of soms eerder op de Spoedeisende hulp als het onverhoopt niet goed gaat.”

Voordelen van de app

De app zorgt ervoor dat verpleegkundigen de patiënt veel beter kunnen monitoren. Op de app kunnen er namelijk grenswaarden ingesteld worden. Als dan bijvoorbeeld het gewicht boven een bepaalde waarde komt, gaan bij de verpleegkundigen de alarmbellen rinkelen.

Bosman: “We kunnen in zo’n geval zien wat er aan de hand is en contact opnemen met de patiënt. Natuurlijk kunnen patiënten zelf ook altijd contact opnemen. Met deze app willen wij opnames zoveel mogelijk voorkomen. Bovendien geeft het onze patiënten meer inzicht in hun gezondheid en regie. Tot slot is de app gekoppeld aan HiX, het patiëntendossier, waardoor andere zorgverleners ook bij de gegevens kunnen.”

Zorgprofessionals betrokken bij ontwikkeling van de app

Isala is het eerste ziekenhuis dat een app gebruikt om dialysepatiënten die behandeld worden met buikspoeling te monitoren. Dialyseverpleegkundige Corry Kroondijk heeft samen met Bosman het digitale zorgplatform Luscii geholpen met de ontwikkeling van de nieuwe app. “Het bedrijf heeft al meerdere apps in gebruik”, vertellen zij. “Maar voor deze patiëntengroep was die er nog niet. Het was een flinke klus om de app helemaal goed te krijgen, maar de samenwerking met Luscii is prettig. Natuurlijk blijven we de app verder ontwikkelen.”

Patiënten die vragen hebben over de app kunnen terecht bij de helpdesk van Luscii. Als een nieuwe patiënt zich aanmeldt, belt een medewerker van het digitale zorgplatform met deze patiënt en ondersteunt hem of haar bij de installatie. Ook zorgt Luscii ervoor dat de patiënt een bloeddrukmeter met bluetoothverbinding in huis krijgt.