Innovatie in de zorg kan een deel van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt opvangen. Zo blijkt uit een rapport van Gupta Strategists dat er met de bestaande zorgtechnologie in Nederland al 110.000 voltijd zorgwerkers, ook wel fte genoemd, vrijgespeeld kunnen worden. Hiervoor hoeft er geen nieuwe technologie toegevoegd worden aan ons zorgarsenaal, maar moet de technologie die wij hebben optimaal ingezet worden. Dit is natuurlijk allemaal theoretisch, maar ouderenzorgorganisatie Carinova laat zien dat een innovatie als beeldzorg veel ruimte kan vrijmaken. ZonMw sprak met twee innovatie-experts van de organisatie.

Beeldzorg: zorgen op afstand

Drie jaar geleden begon Carinova met het opschalen van beeldzorg. Hier kreeg de organisatie subsidie voor uit de Stimuleringsregeling e-health Thuis (SET). Beeldzorg betekent dat cliënten via een videogesprek contact hebben met hun zorgverlener. Daardoor kost het leveren van zorg minder tijd en kunnen zorgverleners dus meer doen op een dag. Wat bij Carinova begon als innovatie, is nu een manier van werken geworden.

Wencke Eijkelkamp, manager innovatie bij Carinova, ziet dat als een goede ontwikkeling: “Mensen denken soms bij technologie dat het kil en afstandelijk is. Dit terwijl technologie juist heel veel vrijheid en welzijn kan bieden. Bij beeldzorg bijvoorbeeld hoeven mensen niet thuis te blijven om de zorg te krijgen. Zolang er WiFi is kun je de zorg overal leveren.”

Ruimte creëren door innovatie

Carinova heeft 23 voltijdbanen vrijgespeeld door het gebruik van beeldzorg. Dat betekent dat 23 zorgmedewerkers hun tijd kunnen gebruiken om andere cliënten te helpen. De cliënten die gebruik maken van digitale zorg krijgen daarvoor een tablet. Dit wordt gefinancierd vanuit het Zilveren Kruis en SET-subsidie. Daarnaast vergoeden bijna alle verzekeraars deze vorm van zorg.