Op de nieuwe site is algemene informatie te vinden over het aanvragen van langdurige zorg en de keuzes die daarbij komen kijken. Zo worden de mogelijke leveringsvormen uitgelegd en biedt de website informatie over financiële zaken. Daarnaast worden mensen, op basis van hun postcode, doorverwezen naar het juiste zorgkantoor.

Wat zijn zorgkantoren?

Zorgkantoren zorgen ervoor dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige zorg de zorg krijgt die nodig is. Nederland is verdeeld in 31 zorgkantoorregio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Zorgkantoren werken zelfstandig en zijn gekoppeld aan de grootste zorgverzekeraar in de betreffende regio.

Voor cliënten die voor het eerst te maken krijgen met de Wet langdurige zorg is het handig om gewezen te worden op begrijpelijke informatie. Dit nieuwe platform biedt dat. Cliënten zijn daarnaast beter op de hoogte over alles wat bij de langdurige zorg komt kijken. Ze kunnen zich makkelijker oriënteren en zo houden ze meer regie over hun keuzes. Alle informatie is namelijk op een centrale plek te vinden.

Handig voor zorgverleners

Voor zorgverleners is de website handig om naar te verwijzen. Zij hoeven niet alle informatie paraat te hebben, maar kunnen de cliënt eenvoudig doorverwijzen naar de site. Zo wordt de cliënt geholpen om zo snel mogelijk de juiste zorg te vinden.

De zorgkantoren hebben nog grotere plannen met de site. Naast het huidige informatieaanbod willen de zorgkantoren het platform gaan uitbreiden met informatie over gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast willen ze concrete keuzehulp aanbieden om mensen te ondersteunen in hun keuze voor een zorgaanbieder.