Minder mentale gezondheidsproblemen moeten leiden tot minder zorgkosten. De nieuwe coalitie is daar al mee aan de slag gegaan. In het coalitieakkoord van eind 2021 wordt de ambitie uitgesproken om het Nationaal Preventieakkoord uit te breiden met het thema mentale gezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf daarom het Trimbos, RIVM en GGD GHOR de opdracht om deze uitbreiding te onderzoeken. Het onderzoeksteam brengt vier factsheets uit met verdiepende adviezen over het thema mentale gezondheid in het Nationaal Preventieakkoord. Op dit moment zijn er twee factsheets gepubliceerd, namelijk de factsheets ‘landelijke en lokale ambities mentale gezondheid en preventie’ en ‘effectieve interventies en beleid mentale gezondheid en preventie.’

Besparingen

In de tweede factsheet valt te lezen dat er veel zorgkosten bespaard kunnen worden. Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen Nederlanders er met 5 procent op vooruitgaat, zou dat 144 miljoen euro kunnen schelen. “Mentaal gezonde mensen kunnen positief denken, omgaan met tegenslagen en zijn tevreden met hun sociale relaties”, schrijven de onderzoekers. “Het bevorderen van de mentale gezondheid zorgt ervoor dat mensen zich gezonder voelen en beter functioneren. Ze melden zich minder vaak ziek op het werk en hebben minder zorg nodig van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis. Daardoor zijn werknemers productiever en vallen zorgkosten waarschijnlijk lager uit.”

Ook het voorkomen van specifieke psychische aandoeningen zorgt voor besparing van de zorgkosten. Met 5 procent minder depressies en angststoornissen wordt er 15 en 17 miljoen bespaard per miljoen inwoners, per jaar.

Maar hoe dan?

Volgens de onderzoekers zijn bewezen effectieve interventies en beleidsmaatregelen op het gebied van mentale gezondheid dé manier om mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. “Door interventies op het juiste moment in te zetten, kan het ontstaan of ontsporen van gezondheidsproblemen voorkomen worden.”

De onderzoekers hebben een overzicht gemaakt van nuttige interventies. De lijst bestaat uit enkele tientallen interventies die bewezen effectief zijn in het bevorderen van mentaal welzijn en het voorkomen van psychische aandoeningen. Ze komen uit databases van het Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vilans, Movisie en RIVM.

Ook staan er meer dan 30 interventies in de lijst die niet bewezen effectief zijn, maar zijn aangedragen door experts, veel uitgevoerd worden in de praktijk of genoemd worden in landelijke programma’s.