Sinds de Wet zorg en dwang op 1 januari 2020 werd ingevoerd, is er vanuit zorgorganisaties veel vraag naar informatie over de Wzd. Over deze wet is al veel informatie te vinden, maar het is niet altijd duidelijk waar je moet zoeken.

Het Consortium Beroepsonderwijs en landelijke kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning Vilans hebben daarom een leermodule Wzd uitgebracht. “Met behulp van het Consortium Beroepsonderwijs hebben wij van onze kennis rondom de Wzd toepasbare kennis gemaakt”, vertelt Lia Davelaar, directeur kennisstrategie en management van Vilans in een eigen persbericht.

Toegankelijk en bruikbaar

Verzorgenden en verpleegkundigen zijn voortdurend bezig met kennisontwikkeling, het liefst via systemen die ze zelf gebruiken. Door de nieuwe samenwerking kan de kennis van Vilans gekoppeld worden met het systeem van het Consortium Beroepsonderwijs.

Irma Rabelink, manager van het Consortium, spreekt van een win-winsituatie. “Samen met Vilans hebben we gekeken naar beschikbare kennis. Deze hebben we bruikbaar gemaakt voor onderwijs, bij- en nascholing”, legt ze uit. “Via het consortium is de kennis nu beschikbaar en toegankelijk voor studenten van circa 40 ROCs en ruim 25 particuliere opleiders in Nederland.”

De leermodule Wzd is niet alleen voor studenten, maar ook voor zorgprofessionals. Zij kunnen de module bijvoorbeeld gebruiken om zichzelf bij- of na te scholen. De leermodule is voor alle niveaus goed te volgen.

Hét Wet zorg en dwang congres

Hart voor Zorg organiseert woensdag 14 september ‘Hét Wet zorg en dwang congres’, in het Beatrix Theater te Utrecht. Tijdens dit congres zal uitgebreid ingegaan worden op vraagstukken en dilemma’s omtrent de Wzd, door middel van workshops en lezingen van gerenommeerde experts. Het congres is geaccrediteerd voor 5 punten bij het Kwaliteitsregister V&VN. Kijk hier voor meer informatie.