Bij Esdégé-Reigersdaal krijgen mensen met diverse lichte en ernstige beperkingen de ondersteuning die ze nodig hebben. Dat geldt voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. En of het nu gaat om lichamelijke beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel, licht of ernstig verstandelijke beperkingen, ernstig meervoudige beperkingen, chronische en progressieve ziekten, of bijkomende psychiatrische beperkingen of autismestoornissen, bij ons kunnen ze terecht.

Onze ondersteuning is voortdurend in ontwikkeling. Naast het bieden van ondersteuning, geven we ook advies en verzorgen we behandelingstrajecten om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van onze cliënten.

Het centrale doel van Esdégé-Reigersdaal is het bijdragen aan de kwaliteit van het leven van onze cliënten. Onze visie is gebaseerd op een mensbeeld waarin iedereen als relationeel wezen wordt gezien. We streven naar respectvolle, veilige en gelijkwaardige relaties waarin iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt, ongeacht de mate van ondersteuning die nodig is.