Leerdoelen

In deze video over slaapproblemen bij ouderen, behandelt expert Petra Harmsen de volgende vragen en onderwerpen:

  • Hoe definiëren we slaapproblemen?
  • Waarom hebben ouderen er relatief vaak last van?
  • Wat kun je doen als zorgverlener?
  • Zin en onzin over slaapmedicatie