De levensloop als basis voor persoonsgerichte zorg bij dementie - Hart voor Zorg
- -
 • CategorieDementie
 • Datum18 juni 2021 | 14:00 uur
 • DatumAccreditatie
 • Datum1

De levensloop als basis voor persoonsgerichte zorg bij dementie

Persoonsgerichte zorg vereist kennis van de levensloop van onze bewoner of cliënt. Bij haast alle casussen rond onbegrepen gedrag waarbij ik geconsulteerd word, is er nauwelijks of alleen zeer oppervlakkige kennis over het verleden van cliënt. ECD’s zijn er ook niet op ingericht. In de workshop biedt, aan de hand praktijkcasussen, inzicht in het belang van het levensverhaal, de manier waarop het levensverhaal opgehaald kan worden bij cliënt en omgeving, en hoe deze te gebruiken is.

Gegeven door: Eric Schlangen | Geaccrediteerd

Methodisch werken met levensverhalen

Wat is de beleving van een oudere? We hebben de mond vol van belevingsgerichte zorg maar hebben meestal geen flauw idee waaruit die beleving bestaat. We zijn geneigd onze eigen beleving voor de cliënt in te vullen.

Alles wat de mens in diens eerste 25 à 30 levensjaren aan vormende indrukken meemaakt, wint in de ouderdom (weer) aan belang. Oude herinneringen komen weer tot leven. Oudere mensen denken, voelen en handelen gaandeweg hun proces van cognitieve achteruitgang steeds meer conform de vorming in die oude tijd. Cognitie maakt plaats voor emotie. Böhm noemt dat het omkeerfenomeen.

Het is dus van belang om veel te weten over deze leeftijdsperiode: daarvoor maken we de persoonlijke biografie. Wat motiveerde de cliënt in die tijd, waaraan ontleende hij zijn eigenwaarde, wat zei zijn moeder als het bedtijd was, hoe werd er gegeten, welke taken had hij thuis?

Alleen met die informatie kun je echt belevingsgerichte zorg bieden. Een vragenlijstje bij de opname voldoet dus niet. Het verzamelen van deze biografische informatie is een voortdurend proces tijdens de gehele woonduur, opname, opvang of behandeling.

Hoe verzamel je deze levensverhalen, hoe kun je het gebruiken, waar bewaar ik al die informatie? Deze workshop biedt een inkijk in de praktijk.

Georganiseerd door:

In het kort

Wat is het belang van levensverhalen in de zorg?

Hoe verzamel ik levensverhalen?

Hoe leg ik verhalen vast voor mijn collega’s?

Hoe gebruik ik ze in de praktijk?

1 punt

Informatie

Spreker: Eric Schlangen
Geaccrediteerd voor: 1 punt
Aanvang: 18 juni 2021 | 14:00 uur
Duur: 1 uur 0 minuten

Ontmoet de spreker

CanMEDS-Competenties

 • Vakinhoudelijk handelen

 • Communicatie

 • Samenwerking

 • Organisatie

 • Maatschappelijk handelen

 • Kennis & wetenschap

 • Professionaliteit & kwaliteit