Reis mee met de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd - Hart voor Zorg
- -
 • CategorieAlgemeen
 • Datum15 mei 2023 | 20:00 uur
 • DatumAccreditatie
 • Datum1

Reis mee met de Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Als zorgverlener krijg je weleens te maken met onvrijwillige zorg. Je wilt dit zoveel mogelijk voorkomen, maar soms kan je niet anders dan een cliënt beperken in zijn/haar vrijheid. Wanneer je onvrijwillige zorg in wilt/moet zetten, heb je als zorgprofessional de plicht om de cliënt en zijn vertegenwoordiger te wijzen op het recht op ondersteuning van een onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd).

Waarom wordt de cliëntvertrouwenspersoon erbij gehaald, en wat doet die precies? Dat leer je in dit webinar van CVP Wzd Margreeth Rebers. Met speciale aandacht voor onbewust onvrijwillige zorgverlening, want ook dat komt regelmatig voor.

Gegeven door: Margreeth Rebers | Geaccrediteerd

Margreeth Rebers is CVP Wzd bij het Landelijk Steunpunt (mede)Zeggenschap. In dit webinar legt ze uit hoe de CVP Wzd te werk gaat op het moment dat een cliënt of een verwant contact opneemt. De volgende vragen en onderwerpen worden behandeld:

 • De Wzd, hoe zit het ook alweer?
 • Wat is de rol en de positie van de CVP Wzd?
 • Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?
 • Wie kan er een beroep doen op de CVP Wzd?
 • Hoe verhoudt de CVP Wzd zich tot de wettelijk vertegenwoordiger?

Onbewust onvrijwillige zorg

Ook is er speciale aandacht voor onbewust onvrijwillige zorg. Zorg die wordt verleend met de beste intenties, zoals vrijwel altijd, maar die toch onder onvrijwillige zorg valt. Zonder dat je dat als zorgverlener doorhebt. Aan de hand van voorbeelden, waarbij er steeds een spanningsveld is tussen veiligheid en vrijheid, legt Margreeth uit hoe dit soort situaties ontstaan. En hoe je hier in de toekomst bewuster van kunt worden.

Meest gestelde vragen

Voor wie is deze webinar?

Voor iedereen die werkzaam is in de zorg

Wat kan ik na het volgen van deze webinar?

Na dit webinar heb je een beter beeld van de rol van de CVP Wzd en hoe die zich verhoudt tot cliënt, zorgverleners en andere betrokkenen.

Georganiseerd door:

In het kort

- De Wzd

- Wat is de rol van de CVP Wzd

- Vertrouwelijkheid

- Voor wie is de CVP Wzd?

- CVP en wettelijk vertegenwoordiger

1 punt

Informatie

Spreker: Margreeth Rebers
Geaccrediteerd voor: 1 punt
Aanvang: 15 mei 2023 | 20:00 uur
Duur: 1 uur 0 minuten

CanMEDS-Competenties

 • Vakinhoudelijk handelen

 • Communicatie

 • Samenwerking

 • Organisatie

 • Maatschappelijk handelen

 • Kennis & wetenschap

 • Professionaliteit & kwaliteit