Signaleren kindermishandeling en de meldcode - Hart voor Zorg
- -
 • CategorieJeugdzorg
 • Datum10 november 2021 | 20:00 uur
 • DatumAccreditatie
 • Datum1

Signaleren kindermishandeling en de meldcode

Wil je als professional meer weten hoe je kindermishandeling herkent? Wat de signalen zijn bij de specifieke vormen van lichamelijk geweld, seksueel geweld, getuige huiselijk geweld en verwaarlozing?
In dit webinar ga ik in op de specifieke signalen die horen bij deze verschillende vormen van kindermishandeling. Het signaleren is stap 1 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De stappen van de meldcode zullen daarom ook worden doorgenomen.

Gegeven door: Sacha Matse | Geaccrediteerd

Signaleren van kindermishandeling & het gebruik van de meldcode

Deze webinar is bedoeld voor professionals die te maken hebben met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn professionals werkzaam in:

 • gezondheidszorg
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

Het programma gaat in op kindermishandeling 0-18 jaar. Je leert welke vormen van kindermishandeling er zijn en welke specifieke signalen daarbij horen (stap 1 van de meldcode). Ik zal je meenemen in de risicofactoren die er zijn en wat de gevolgen kunnen zijn van kindermishandeling. Tot slot nemen we kort de 5 stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door.

Georganiseerd door:

In het kort

Vermoedens van kindermishandeling; de vormen en signalen

En het hanteren van de de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling hierbij

1 punt

Informatie

Spreker: Sacha Matse
Geaccrediteerd voor: 1 punt
Aanvang: 10 november 2021 | 20:00 uur
Duur: 1 uur 0 minuten

Ontmoet de spreker

CanMEDS-Competenties

 • Vakinhoudelijk handelen

 • Communicatie

 • Samenwerking

 • Organisatie

 • Maatschappelijk handelen

 • Kennis & wetenschap

 • Professionaliteit & kwaliteit