Wanneer komt mentorschap in beeld? - Hart voor Zorg
- -
 • CategorieAlgemeen
 • Datum08 juni 2021 | 11:00 uur
 • DatumAccreditatie
 • Datum1

Wanneer komt mentorschap in beeld?

Mentorschap is een wettelijke beschermingsmaatregel die door de rechter kan worden uitgesproken wanneer iemand onvoldoende vertegenwoordigd is op het gebied van immateriële zaken. Wat betekent dat voor jouw cliënt? En wat betekent het voor de zorgverlening?

Gegeven door: Diana Dijkstra | Geaccrediteerd

Een mentor als vertegenwoordiger van jouw cliënt

Je zult er vast weleens tegenaan lopen: je hebt een cliënt die niet alles (meer) goed begrijpt. Jullie hebben een zorg- of behandelplan opgesteld en willen dat met cliënt ter goedkeuring bespreken. Maar snapt cliënt wel wat het inhoudt? En overziet hij de gevolgen van het plan? Als cliënt dit niet of onvoldoende overziet is hij ter zake wilsonbekwaam. Hij moet dan vertegenwoordigd worden. Dat kan door een familielid in de eerste of tweede graad. Maar is die er niet, dan moet er een mentor komen. In deze webinar leer je wat een mentor voor de cliënt doet en wat het voor jou betekent.
Daarnaast vertellen we hoe mentoren van Mentorschap Nederland zich onderscheiden van andere mentoren.

Georganiseerd door:

In het kort

Wettelijke bescherming

Wilsonbekwaamheid

Mentorschap

Soorten mentorschap

Mentorschap Nederland

Regionale Stichtingen

Goed Mentorschap

1 punt

Informatie

Spreker: Diana Dijkstra
Geaccrediteerd voor: 1 punt
Aanvang: 08 juni 2021 | 11:00 uur
Duur: 30 minuten

CanMEDS-Competenties

 • Vakinhoudelijk handelen

 • Communicatie

 • Samenwerking

 • Organisatie

 • Maatschappelijk handelen

 • Kennis & wetenschap

 • Professionaliteit & kwaliteit