De regeling gaat uit van de IPS-methode (individuele plaatsing en steun). Deze methode is ontwikkeld door GGZ-instellingen, waarbij de focus wordt gelegd op zorg, re-integratie en jobcoaching. De methode lijkt goed te werken, want de helft van de deelnemers heeft vijf jaar na deelname nog steeds werk.

Volgens minister Schouten is het belangrijk dat de patiënten terugkeren in de maatschappij. “Gezond zijn en je gezond voelen is belangrijk om deel te kunnen nemen aan de maatschappij”, schrijft Schouten. “En andersom werkt het ook: wie meedoet in de samenleving, voelt zich beter.”

De 21 miljoen euro die nu beschikbaar is gesteld kan ongeveer 2225 mensen met geestelijke problemen helpen. Hierbij kun je denken aan mensen met angst, depressie, ADHD en autisme spectrum stoornissen, maar ook bipolaire stoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen krijgen een kans om opnieuw te integreren. De ggz-instellingen kunnen de subsidie aanvragen bij de gemeente.