Het aantal plaatsingen in gesloten jeugdzorginstellingen blijft daarmee gestaag dalen. In 2017 werden er nog 1923 nieuwe jongeren in een gesloten instelling geplaatst.

Alternatieven voor JeugdzorgPlus

Gesloten instellingen zijn de meest ingrijpende vorm van jeugdzorg. Het zogenaamde JeugdzorgPlus staat flink ter discussie, doordat jongeren in die instellingen sterk in hun vrijheid worden beperkt. De brancheorganisatie ziet de daling daarom als een ‘goede ontwikkeling’. In totaal kwamen afgelopen jaar 1584 jongeren in een gesloten instelling terecht.

Gemeenten en zorgorganisaties gaan steeds meer op zoek naar alternatieven voor het zogenaamde JeugdzorgPlus. Waarschijnlijk heeft dat bijgedragen aan de ontwikkeling. Daarnaast denken ook bestuurders van de JeugdzorgPlus-organisaties zelf mee. In maart deden zij formele toezeggingen om het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen te verminderen en naar ‘kleinschalige alternatieven’ te zoeken.