Het wegwerken van regels heeft op veel plekken de druk niet verlicht, en op sommige plekken heeft nieuwe wet- en regelgeving zelfs “geleid tot meer regeldruk.” Dat schrijft zorgminister Helder in een kamerbrief. De komende jaren wil de minister het plan om zoveel mogelijk overbodige regels te schrappen, voortzetten. Het actieplan (Ont)regel de Zorg loopt nu van 2022 tot 2025 en heeft volgens Helder als doel om het “werkplezier in de zorg te vergroten en meer tijd vrij te maken om zorg te bieden.”

De afgelopen jaren is het ontregelen van de zorg alleen maar belangrijker geworden. De zorg heeft een enorm tekort aan arbeidskrachten, terwijl het kabinet de komende jaren wil gaan bezuinigen. In 2023 is het de bedoeling dat er 50 miljoen bezuinigd wordt en vanaf 2024 moet dat 130 miljoen per jaar zijn.

Om dat te realiseren moeten de “eisen die aan zorgverleners worden gesteld, de verantwoording die zorgverleners moeten afleggen en de eisen waaraan hulpmiddelenaanvragen moeten voldoen” gestandaardiseerd worden. Op dit moment zit er nog veel verschil in die eisen per zorgaanbieder, maar het standaardiseren hiervan leidt volgens de minister “direct tot minder administratieve lasten en dus tot tijdwinst en financiële besparingen.”

Omdat een groot deel van de regeldruk door lokale regels komt, heeft het ministerie van VWS tien miljoen subsidie beschikbaar gemaakt om deze regels te ‘signaleren en verhelpen’. Ook zal er bij het maken van nieuwe wetten op gelet worden dat zij weinig extra regeldruk opleveren.

Hoewel Helder een oog op de resultaten houdt, wil ze geen meetbaar doel noemen. ‘Ervaring uit het verleden leert namelijk dat het meten en bijhouden hiervan al snel leidt tot een bureaucratie op zichzelf.’