Het grootste probleem is de zeer krappe arbeidsmarkt. Mireille de Wee, voorzitter van de Kerngroep Wonen & Zorg van ActiZ weet daar alles van. “De personele schaarste vormt de grootste uitdaging voor de verpleeghuiszorg. We zien dat zorgaanbieders zich bewust zijn van dit vraagstuk en verantwoordelijkheid pakken door met creatieve oplossingen te komen”, vertelt ze op de website van ActiZ.

Beperkte mogelijkheden

Hoewel creatieve oplossingen veel opvangen zijn de mogelijkheden van zorgaanbieders beperkt. Ze hebben budget nodig om investeringen te doen, bijvoorbeeld in innovatie of duurzame inzet van het personeel. Deze investeringen zijn hard nodig om de groeiende zorgvraag en het gebrek aan medewerkers op te vangen.

Om een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van de verpleeghuiszorg moeten zorgaanbieders voldoende financiële zekerheid hebben. De evaluatie van ActiZ laat zien dat dat structureel niet het geval is. Een groot deel van de zorgaanbieders maakt zich juist zorgen over de vergoeding van geleverde zorg aan cliënten en het gebrek aan bekostiging om de stijgende zorgvraag op te vangen. Daarnaast vragen ze zich af of meer geleverde zorg, die vooraf niet kon worden ingeschat, wel vergoed wordt.

Administratieve lasten

Tussen deze problemen door blijft de administratieve last binnen de verpleeghuiszorg onverminderd hoog. Vooral de coronacompensatie en meerzorg vormen een grote belasting. Hiervoor moet een grote tijdsinvestering gedaan worden. ActiZ vindt dat ‘onbegrijpelijk in tijden van personele krapte en ontoereikende budgetten voor het leveren van goede zorg’.