De ouderenzorg in Nederland komt in de knel als er niks verandert. Dat blijkt uit twee onderzoeken van ActiZ, uitgevoerd door ABF research en bureau SiRM. ABF Research deed onderzoek naar de houdbaarheid van de ouderenzorg op het gebied van zorggebruik, de arbeidsmarkt en huisvesting. SiRM onderzocht de mogelijkheden om de werkdruk voor zorgmedewerkers te verlagen en hun zorguren te vergroten.

Administratieve lasten

Uit het rapport van SiRM blijkt dat het verlagen van de administratieve lasten met 33 procent en het optimaal inzetten van technologie tijdens 30 procent van het werk de meeste potentiële impact heeft. Deze impact is berekend op basis van bestaande onderzoeken en gegevens over de arbeidsmarkt. De berekeningen van SiRM laten zien dat minder administratie 42 miljoen zorguren kan opleveren en het optimaal inzetten van technologie 16 miljoen. Dat is een grote stijging, zeker als je beseft dat het totaal aantal uren in de ouderenzorg circa 214 miljoen per jaar is (schatting van SiRM).

Deze extra uren zijn hard nodig. Het onderzoek van ABF Research geeft aan dat het aantal verpleeghuiscliënten tussen 2020 en 2050 zal verdubbelen als het beleid niet verandert. De cliëntenaantallen in de wijkverpleging en voor huishoudelijke hulp laten vergelijkbare stijgingen zien. Daar komt nog bij dat het arbeidsmarkttekort in de VVT (verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg) enorm zal toenemen. In 2020 kwam deze sector 26.000 mensen tekort, in 2050 zal dat om 243.000 mensen gaan.

Toekomstbestendig

De rapporten moeten helpen bij het toekomstbestendig maken van de zorg. ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken is er blij mee. “Beide rapporten bevestigen dat er iets moet gebeuren”, zegt zij. “We krijgen te maken met tekorten op de arbeidsmarkt, vooral in de wijk. Er liggen kansen om met minder mensen toch zoveel mogelijk ouderen te ondersteunen, maar dat vraagt wel inzet van alle partijen.”