Een half jaar geleden is het ze gelukt. Met een team van 24 medewerkers die zich aanmeldden voor het project, zijn De Mooij en Varisli gestart met ambulante intensieve zorg buiten kantoortijden. “Dit is voor zo ver ik weet het eerste initiatief in Nederland wat betreft ambulante zorg in de avond en in het weekend”, vertelt De Mooij. “Het is dan ook niet vanzelf tot stand gekomen. Het voelt echt als pionieren.”

Ambulante zorg

De Mooij is algemeen manager van Mentrum Ambulant, dat onderdeel is van Arkin. Arkin omvat twaalf gespecialiseerde zorgaanbieders met behandeling en ondersteuning bij psychiatrische klachten en verslaving. De Mooij en Varisli zetten voor het project vacatures uit binnen Arkin, maar wisten vooraf niet of er wel genoeg professionals waren die het zagen zitten om af en toe buiten de normale diensten om te werken. “Gelukkig kwamen er veel reacties en inmiddels zijn we met heel gedreven groep begonnen. Het zijn allemaal medewerkers die het interessant vinden om te pionieren en die onze cliënten willen helpen. Ze vinden het leerzaam en geven aan dat het hun werkplezier verhoogt.”

Inmiddels loopt het project bijna zes maanden. De resultaten verbazen zelfs De Mooij. “Het overtreft mijn verwachtingen. De weekenden zitten propvol. Voor cliënten is het vaak pittig om het weekend door te komen. Niet alleen omdat er geen ambulante zorg is, maar ook omdat andere zaken stilliggen. Vaak is er geen dagbesteding waar zij naartoe kunnen. Logisch dus, dat er in het weekend meer behoefte is aan ambulante zorg. De avonden zijn veel onvoorspelbaarder. De ene avond is het heel druk, de andere avond is er niks. We proberen nog te achterhalen hoe dat komt.”

Behandelaren

Het is overigens niet zo dat cliënten op dit moment zelf kunnen vragen om hulp van AIZ-medewerkers. “We hebben één aanmeldpunt waar ambulante behandelaren kunnen aangeven dat een cliënt ’s avonds of in het weekend bezocht moet worden. Dit meldpunt is de Meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). Zij verzorgen de afhandeling en planning van alle aanmeldingen. Het meldpunt zit in het gebouw van de crisisdienst, waarmee we nauw samenwerken. Nuran Varisli zorgt met de professionals van de Meldkamer dat deze nieuwe werkwijze zo soepel mogelijk loopt. Dat geldt ook voor het contact en de samenwerking met de crisisteams. Zij zijn er dus in geval van crisis, als de nood hoog is. Wij doen alleen vooraf geplande zorg. Van opnamebureaus hoor ik dat wij met onze zorg opnames voorkomen.”

Het succes van ambulante zorg buiten kantoortijden is niet onopgemerkt gebleven. De Mooij: “We zijn begonnen met cliënten van Mentrum en Jellinek, maar gaan nu ook starten met het bezoeken van cliënten van andere specialismen van Arkin. Nu is het natuurlijk nog een soort pilot, maar ik hoop van harte dat dit een regulier en structureel aanbod wordt voor alle takken van sport binnen Arkin.”

Cliënten voelen zich gezien

Doordat het project wordt uitgebreid, hebben De Mooij en Varisli meer medewerkers nodig. Gelukkig merkt ze dat de animo onder het zorgpersoneel blijft. “Ik was bang dat cliënten niet zaten te wachten op telkens weer iemand anders. Het is namelijk zo dat AIZ-medewerkers per maand vaak één of twee extra diensten willen draaien buiten hun gebruikelijke tijden. Maar eigenlijk verloopt dat heel soepel. Cliënten vinden het vooral fijn dat er nu op ieder moment iemand voor ze kan zijn.”