Er zijn steeds meer kwetsbare ouderen in Nederland en dat aantal zal door de vergrijzing groeien. Het is natuurlijk belangrijk dat we hen goede zorg blijven bieden, maar door de grote druk op de zorg wordt dat steeds lastiger. Het ziekteverzuim en de werkdruk zijn hoog, waardoor niet iedereen de zorg kan krijgen die nodig is.

Extra woningen

Minister Helder heeft daarom het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gemaakt. Daarin staat onder meer dat er zeker 50.000 extra woningen moeten komen voor ouderen die zorg nodig hebben. Het gaat dan niet om een plek in een verpleeghuis, daar zullen alleen nog ouderen wonen met ‘diverse zwaardere problemen.’

De minister wil dat er meer gebruik gemaakt zal worden van technologie, waardoor er minder zorgverleners nodig zijn. De eis van twee zorgverleners op acht verpleeghuisbewoners kan dan ‘een beetje losgelaten’ worden.

Potentie

Beroepsorganisaties LHV, V&VN en Verenso zien potentie in het programma, maar willen zich er alleen aan verbinden als er aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. “Het is belangrijk dat we als professionals voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan onze ouderen”, zegt LHV-bestuurder Guus Jasper. “Op dit moment staat die tijd al enorm onder druk, maar in de toekomst is de verwachting dat het aantal ouderen met zorgvragen alleen maar verder toeneemt.”

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN: “Ga uit van het vertrouwen in de professional en beperk administratieve lasten. Hier wordt al lang over gesproken, maar professionals merken op dit moment alleen maar een toename.”

Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot benadrukt het belang van samenwerking. “Multidisciplinair samenwerken is cruciaal om er ook in de toekomst te kunnen staan voor onze kwetsbare ouderen; zorg daarom voor bekostiging voor de verschillende vormen van samenwerking rondom de cliënt.”

Statement

De drie bestuurders sluiten af met een gezamenlijk statement. ‘Als je de ouderenzorg écht wilt veranderen, begin je bij de behoefte van (kwetsbare) ouderen en de manier waarop professionals hieraan tegemoet kunnen komen. Zorg voor tijd en ruimte voor de professionals, vul randvoorwaarden in om te kunnen werken en wees zorgvuldig en realistisch in wat je kunt verwachten. Heb aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving die vaker en langer thuis blijven wonen en de professionals die voor hen moeten zorgen.’