BiM staat voor Beleven in Muziek en is bedacht door Patrick Meuldijk. Hij kwam op de gedachte om belevingsgericht bezig te gaan op muziek, nadat hij een musical had willen uitvoeren met mensen met een verstandelijke beperking en van hen amper een emotionele reactie kreeg. Toen hij probeerde om in kleine groepen deze jongeren de muziek echt te laten beleven, kwam er wel een reactie. De BiM-methode was geboren en later is daar het werkwoord ‘bimmen’ uit ontstaan. Maar wat houdt het nou eigenlijk in? En wat doet het met mensen met een verstandelijke beperking?

Bimmen maakt het leven beter

BiM is een lichaamsgerichte methode, waarmee de cliënt niet alleen de muziek al luisterend ervaart, maar ook voelt met het lichaam door verschillende oefeningen uit te voeren. Bimmen wordt vooral ingezet bij mensen met een (ernstige) meervoudige beperking, Parkinson, dementie en niet-aangeboren hersenletsel. Ook mensen met ASS (Autisme Stoornis Spectrum) hebben baat bij de methode.

Door de BiM-werkwijze voelen mensen zich snel beter en beleven ze het leven aangenamer. Het bevordert onder meer sociale en emotionele vaardigheden. Maar ook op cognitief en zintuigelijk niveau vinden er veranderingen plaats. Daarnaast wordt de motoriek beter en zitten deze mensen beter in hun lichaam, doordat ze leren doorvoelen wat de methode met hun gevoel en lichaam doet. Ze krijgen zo een betere kennis van het eigen lichaam.

Goed voor ontspanning, alertheid en communicatie

Verder bevordert bimmen de communicatie, alertheid en ontspanning. Maar je kunt mensen bijvoorbeeld ook leren wachten op hun beurt. Daarnaast staat de BiM-werkwijze voor een fijn samenkomen met een kleine groep, die samen genieten van muziek en daar samen ook weer gevoel voor krijgen. Want na een aantal keren bimmen krijgen de mensen die meedoen meer gevoel voor ritme, klankkleur, melodie en meebewegen.

Hoe werkt bimmen?

Voor bimmen bestaan meerdere routes en activiteiten. Een voorbeeld van een activiteit is hier te vinden. Voor elke activiteit heb je een liedje, een voorwerp, een percussie-ei en een lichaamsgebonden gebaar nodig.

Door bijvoorbeeld dat gebaar te herhalen, met het voorwerp dat je hebt op het lichaam van de cliënt, op een bepaald ritme wordt de cliënt rustiger. Door het ritme en de herhaalde activiteit weet de cliënt wat er komt en ontspant hij of zij. Weten hoe dit er uit kan zien? Kijk hier een You-Tube video met voorbeeld van bimmem.

Verder kan er tijdens het bimmen ook worden gewerkt met geur. Dit alles zorgt voor structuur, duidelijkheid en herkenning. En dat brengt weer rust. Het verschilt dus per cliënt wat fijn is en welke methode en activiteit bij deze persoon werkt.

Meer weten over de BiM-werkwijze? Kijk hier verder.