De afspraak die het meest in het oog springt uit het tweejarige cao is de loonsverhoging van 6,25 procent. Deze verhoging zal over een periode van twee jaar plaatsvinden. Per 1 maart 2022 krijgen alle medewerkers 2 procent meer salaris, met een minimum van 65 euro per maand. De loonschalen FWG 25 t/m 65 krijgen daar nog 1,25 procent bovenop. Hierdoor loopt de verhoging op tot 3,5 procent voor de laagste salarisschaal. Op 1 maart 2023 krijgt iedereen er 3 procent bij.

Harmonisatie

Naast de loonsverhoging vindt er in deze cao ook harmonisatie plaats. Dat betekent dat bijna alle regelingen tussen verpleeghuizen en thuiszorg, als deze verschilden, gelijk worden getrokken. Hierbij vindt geen achteruitgang plaats. Een van de verbeterde regelingen is de reiskostenvergoeding. De eigen bijdrage woon-werkverkeer vervalt en wordt nu met 9 cent vergoed. Bij dienstreizen wordt de eerste tien kilometer met 19 cent vergoed (i.p.v. 15 cent) en alles boven de tien kilometer met de al geldende 27 cent netto.

Verlaging van werkdruk

Op het gebied van werkdruk en roostering zijn meerdere afspraken gemaakt. Zo moet het rooster 28 dagen van tevoren worden vastgesteld en aan jou bekendgemaakt zijn. Wijzigingen binnen die tijd mogen alleen met jouw goedkeuring. Daarnaast mag je maximaal vijf dagen in de week ingeroosterd worden, tenzij je er zelf mee instemt om meer te werken. Een andere afspraak is dat je in je vrije tijd niet meer bereikbaar hoeft te zijn.

Onder de cao VVT werken ruim 470.000 mensen. Daarmee is het de grootste cao van Nederland. De onderhandelingen werden gestart in oktober 2021 en eindigen nu, mits de leden van de verschillende vakbonden akkoord gaan met de afspraken.