Gaby Perin-Gopie, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn, reageert op de uitspraak: “De minister vergeet hier voor het gemak dat het niet de ziekenhuizen zijn die de zorg verlenen, maar dat het de zorgverleners zijn. Zorgverleners die al jaren te maken hebben met een absurd hoge werkdruk en elke dag hun best doen om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Ze hebben zich de afgelopen jaren non-stop ingezet om patiënten te verzorgen en behandelen tijdens de coronapandemie.”

Ook hebben de zorgverleners volgens de voorzitter aangegeven dat ze hersteltijd nodig hebben na de zware coronajaren. Zo is het ziekteverzuim nog steeds hoog. Hierdoor kunnen de roosters nog niet volledig ingevuld, wat tot extra werkdruk leidt. “In dit licht is de uitspraak van Kuipers stuitend en minachtend voor de mega-inspanningen van zorgverleners tijdens corona en erna.”

Perin-Gopie ziet de steun van Duitse ziekenhuizen juist als dé oplossing. “De minister moet heel snel op dat aanbod ingaan. Zo kan voor een deel de druk van de ketel worden gehaald voor onze zorgverleners.” De voorzitter noemt de argumenten van Kuipers om dit niet te doen boterzacht. Zo is er ook een lange rij voor patiënten die op een standaardbehandeling wachten. De nabehandeling daarvoor is niet meer dan een telefonisch vraaggesprek. Daarnaast is voor sommige wachtenden de reis naar een Duits ziekenhuis korter dan naar het Nederlandse alternatief.

“Er is dus alle reden om met grote spoed een zorgpad richting de Duitse gezondheidszorg te realiseren. Daarmee kunnen we heel goed een deel van de inhaalzorg verkleinen die nodig is om de werkdruk te verminderen. Dat is ook een voorbereiding voor het eventueel oplaaien van de coronapandemie in het najaar.”