‘Kunt u dit met spoed nakijken, op verzoek van de longarts?’ Dat laatste hoef ik er eigenlijk niet aan toe te voegen maar toch doe ik het, in de hoop dat mijn collega sneller geneigd is mee te werken.

Eén van de patiënten op een tweepersoonskamer is positief getest op corona, maar nergens op de afdeling is een kamer vrij. Daarom hebben we zijn kamergenoot ook getest. Als blijkt dat zijn buurvrouw ook corona heeft, hoeven we niemand te verhuizen en kunnen we ze samen op de kamer in corona-isolatie plaatsen.

De kwaliteit van de telefoonverbinding is erg slecht, ik versta mijn collega nauwelijks maar aan de geïrriteerde toon waarop ze praat, merk ik dat ze er geen zin in heeft. Helaas heeft mijn poging ook niet het gewenste effect. Door de haperende verbinding heen hoor ik haar zeggen: ‘Ik kijk wel, ik bel straks wel terug’.

Verbaasd kijk ik naar mijn telefoonsein. Ik kijk wel?… Je hebt gewoon dienst, denk ik bij mezelf. Ik had vanmorgen om half zes ook geen zin om mijn bed uit te komen, maar ja, wie wel?

Een paar telefoontjes verder, gebeurt uiteindelijk wel wat er van haar gevraagd wordt, maar de manier waarop het gaat, ervaar ik als vervelend. De tijd die nu in het telefoneren is gestoken, is ten koste gegaan van de aandacht voor de patiënten. Bijvoorbeeld voor die patiënt die al lang klaar was op het toilet, maar er zelf niet vanaf kan komen. Toen ik bij hem kwam om hem te helpen, kreeg ik van hem ook een geïrriteerde reactie waarom had hij zo lang moeten wachten voordat er iemand kwam helpen?

Natuurlijk kan het zijn dat mijn collega een slechte dag had, maar iets zegt me dat haar gedrag jegens mij ook te maken heeft met hiërarchie. Dat gevoel ervaar ik regelmatig tijdens mijn werk in het ziekenhuis. Ik weet zeker, dat als de longarts zelf had gebeld, ze de test vrijwel direct zou gaan nakijken. Zonder tegenstribbelen. Jammer, want de zorg zou zo veel soepeler verlopen op het moment dat we ons ego loslaten.

Jeanne Roeffen werkt als verpleegkundige op de longafdeling van het VieCuri Medisch Centrum in Venlo en deelt in haar maandelijkse column op Hart voor Zorg haar ervaringen als zorgverlener.