Het personeelstekort in de zorg wordt steeds groter. Dat is een zorgelijke ontwikkeling, die zo snel mogelijk gestopt of in ieder geval opgevangen moet worden. Zorgorganisaties proberen dat te doen door innovatief te werken, bijvoorbeeld met digitale zorg. Maar volgens Minister Helder is dat niet genoeg. Vooralsnog stelt het kabinet dat het ‘dweilen met de kraan open’ is.

Ervaringsdeskundigen in GGZ

De zorgvraag moet omlaag, zowel binnen de ouderenzorg als de GGZ. Het kabinet is daar binnen de GGZ al mee bezig, stelt Helder. Zo wijst de praktijk uit dat mensen veel hebben aan ervaringsdeskundigen. Deze mensen hebben dezelfde type problemen gekend als de cliënten, waardoor die zich kunnen spiegelen. “Ze kunnen elkaar helpen en zeggen daar veel baat bij te hebben. Ze hebben dan geen zorgvraag meer, maar een hulpvraag”, legt Helder uit.

De inzet van ervaringsdeskundigen kan via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden geregeld en die wet valt onder het sociaal domein. Meer inzetten op ervaringsdeskundigen zou daarom de druk op de zorg kunnen verlagen.