Er zijn natuurlijke verschillende manieren van werken. En dus zijn er verschillende wegen om te bewandelen als jij, je partner of een cliënt op jonge leeftijd de diagnose dementie heeft gekregen. Zo gelden er voor zzp’ers en ondernemers andere regels dan voor mensen in vaste dienst. 

Ondernemers

Als je als zzp’er of ondernemer op jonge leeftijd hoort dat je dementie hebt, kun je het beste kijken naar je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bespreek dan met je contactpersoon van de verzekering waar je recht op hebt. Heb je geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan ben je aangewezen op je eigen financiële middelen of een bijstandsuitkering. Daarvoor kun je kijken op werk.nl van het UWV.

Loondienst

Voor mensen die in loondienst zijn gaat de Wet verbetering Poortwachter in werking. In die wet staat dat de werkgever er alles aan moet doen om iemand terug te laten keren op de werkvloer of moet kijken op welke manier twee jaar lang de beste ondersteuning gegeven kan worden.

In deze periode mag iemand niet ontslagen worden, een vaststellingsovereenkomst ondertekenen of gedwongen worden om terug te keren. Verder wordt iemand in die twee jaar gewoon doorbetaald: het eerste jaar vrijwel volledig, het tweede jaar 70 procent van je laatste loon. Het is niet aan te raden om ontslag te nemen, want dan vervalt het recht op de uitkering.

Ziek melden

Voordat deze wet geldt, moet iemand zich zo snel mogelijk op de juiste manier ziek melden. Als de diagnose dementie wordt gesteld, is het raadzaam om dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij zowel de bedrijfsarts als de baas. Hoewel een baas in principe niks te maken heeft met iemands medische dossier en dat ook niet mag inzien, is het wel handig voor hem of haar om te weten wat er aan de hand is.

Dit kan in eerste instantie ook alleen met de bedrijfsarts worden besproken, als het veranderende gedrag nog niet heel erg opvalt. Als iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, uit zich dat namelijk vaak in gedragsverandering. Het gaat bijvoorbeeld opvallen dat iemand ineens niet meer goed kan meekomen op het werk. Met de bedrijfsarts is het mogelijk om alvast een plan op te stellen voor het volgende traject. Dit plan kan vervolgens samen met de bedrijfsarts bij de baas worden neergelegd.

Wat te doen na twee jaar?

Als iemand twee jaar zonder onderbreking ziek is geweest en niet meer in staat is om terug te keren of ander passend werk te doen, dan mag een werkgever het contract stoppen. Maar een baas moet altijd zijn best doen om een alternatieve passende functie te bieden. Dat kan bijvoorbeeld een functie zijn waarbij bepaalde routinematige taken uitgevoerd moeten worden of waarbij iemand zelf niet veel hoeft na te denken. Een functie waarbij één taak gedaan moet worden, zonder al te veel ruis op de achtergrond. Of een taak waarbij het tempo lager ligt en collega’s kunnen helpen.

Lukt werken echt niet meer? Dan kan worden gekeken naar een WIA of IVA – uitkering. Dit kan in samenwerking met het UWV. Zit iemand dicht tegen het pensioen? Dan kan het ook lonend zijn om te kijken of een vervroegd pensioen mogelijk is.

 Meer weten over de rechten die iemand heeft bij dementie op jonge leeftijd? Klik dan hier.