Van de 190 zorgprofessionals die zijn ondervraagd geeft ruim driekwart aan dat het werk de afgelopen jaren fysiek en mentaal zwaarder is geworden. Dat heeft een grote impact. 40 procent van hen overweegt namelijk om het vak te verlaten.

Complexe zorgvraag

Een van de redenen is volgens de ondervraagden het toenemende aantal verpleeghuisbewoners met een complexe zorgvraag. Daardoor wordt het werk in de dementiezorg steeds zwaarder. Vrijwel alle ondervraagde zorgmedewerkers zagen die groep groeien in hun verpleeghuis. Bewoners met een complexe zorgvraag laten soms ‘onbegrepen of probleemgedrag’ zien, zoals agressie of dwalen.

Bijna 80 procent van de verzorgenden en verpleegkundigen wil graag meer leren over dit soort gedrag, maar een twee derde geeft aan dat daar te weinig tijd voor is. Bovendien stelt de meerderheid (55 procent) dat er onvoldoende ruimte is om het gedrag echt te begrijpen.

Te weinig aandacht

De resultaten komen niet uit de lucht vallen voor V&VN-bestuurslid Jaap Kappert. Kappert, zelf verpleegkundig specialist in een verpleeghuis, vindt dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de oorsprong van het gedrag van mensen met dementie. “Daar zou juist de grootste inspanning op gericht moeten zijn. Je moet mensen namelijk kennen om goed voor ze te zorgen”, vertelt hij tegen Pointer.

De ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden onderstrepen dat. Ouderen met dementie reageren volgens hen slecht op onbegrepen gedrag van een medebewoner. Kappert: “Meer kennis van dit soort gedrag leidt tot behoud van zorgpersoneel, omdat ze het werk daardoor minder zwaar gaan vinden. Meer stabiele teams en kennis zorgen er bovendien voor dat er minder onrust is bij mensen met dementie. Daar is het ons uiteindelijk toch allemaal om te doen.”