42 procent van de ondervraagden zegt onvoldoende tijd te hebben om te leren en zichzelf te ontwikkelen, terwijl vrijwel alle deelnemers aan de peiling aangeven dat belangrijk te vinden. Eén van de grootste problemen is dat werkgevers te weinig ruimte bieden om onder werktijd scholingen te volgen.

“Na twee jaar crisis moet er weer tijd en ruimte komen om te leren. Dat is ontzettend belangrijk”, stelt Bianca Buurman, voorzitter van V&VN op de website van de beroepsvereniging. “Te vaak zijn het anderen die bepalen wat het aanbod is. Dat moet anders. De zeggenschap over het eigen leerproces hoort bij verpleegkundigen en verzorgenden zelf te liggen.”

Bij de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden zijn geen afspraken gemaakt over de tijd die beschikbaar is voor opleidingen. Als deze afspraken wel gemaakt zijn, is dat vaak onduidelijk. 30 procent van hen weet niet of er tijd beschikbaar is om een opleiding te volgen.

Motivatie om te leren

Een groot deel van de verpleegkundigen en verzorgenden wil graag blijven leren. De belangrijkste reden daarvoor is dat ze op die manier hun kennis up-to-date houden. Ook het verdiepen van kennis (78 procent) en het verlangen om veilige zorg te kunnen blijven leveren (70 procent) spelen een grote rol.

Volgens V&VN zou het goed zijn om ‘deskundigheidsbevordering’ een eis te maken bij herregistratie voor het BIG-register. Ook een meerderheid van de verpleegkundigen stelt dat zo’n wettelijke verplichting bijdraagt aan betere zorg en het aanzien van het beroep. Daarnaast kan een verplichting ervoor zorgen dat verpleegkundigen meer activiteiten ondernemen om hun deskundigheid en bekwaamheid te vergroten.

Toch is ook een deel van de verpleegkundigen (34 procent) het niet eens met een dergelijke verplichting. Dat komt vooral, omdat zij bang zijn dat het tot extra administratieve druk leidt.

Aanleiding peiling

Het ministerie van VWS heeft aan de beroepen die onder artikel 3 van de wet BIG vallen gevraagd om mee te denken over mogelijke aanpassingen van de wet. Dat verzoek vormde, onder andere, de aanleiding voor de peiling van V&VN.