De hoge werkdruk. Onregelmatige werktijden. Het zijn slechts twee redenen waarom zorgprofessionals ervoor kiezen om een vast dienstverband op te zeggen en te kiezen voor een bestaan als flexwerker. “Het bracht mij zelfs terug naar de basis”, vertelt verpleegkundige Lies Van Weijenveld, die als uitzendkracht verbonden is aan Zorgdesq.

Dilemma’s omtrent flexwerken in de zorg
Samen met Guillaume Deux bespreekt zij in het webinar ‘De toekomst van de flexwerker’ de dilemma’s omtrent flexwerken in de zorg. Volgens hen heeft dat wel degelijk toekomst. “Natuurlijk moet het ook weer aantrekkelijker worden om in vaste dienst te gaan. Maar dat is echt aan de overheid”, zegt Deux, die het belang van flexwerkers voor zorgorganisaties benadrukt. “Daar waar ziekteverzuim is, of mensen langdurig wegvallen, heb je flexers nodig.”

Van Weijenveld: “Naast het ziekteverzuim is er ook onderbezetting, veel personeel loopt de instellingen uit. Hoe wil je dit oplossen zonder flexwerkers?”

Verbeterpunten
Deux en Van Weijenveld zijn niet de enige voorstanders van flexwerken. Ook veel medewerkers en zorginstellingen zien dit juist als een oplossing. Toch zijn er nog wel genoeg verbeterpunten. “Er moet bijvoorbeeld meer aandacht komen voor goede arbeidsvoorwaarden”, zegt Deux. De afgelopen jaren zijn hierin al stappen gezet. Door de Wet Arbeid in Balans (WAB) kun je niet meer een dag van tevoren worden afgebeld zonder betaling, nulurencontracten mogen niet meer en er is een minimumtarief voor zzp’ers.

Daarnaast is het belangrijk dat er op de werkvloer meer waardering komt voor flexwerkers, stelt Deux. “Vaak worden flexwerkers gezien als buitenstaander: ‘hé, daar heb je weer een zzp’er’. Dat moet anders.” Van Weijenveld: “Wanneer je ergens binnenkomt als flexer, is er vaak geen duidelijke opvang, geen uitleg, je krijgt soms gewoon de sleutels in handen. En als het dan niet goed gaat, is de flexwerker de dupe. Dat is natuurlijk onterecht.”

Goed werkgeverschap
Geef daarom flexwerkers de kans om goed te kunnen werken, zegt Van Weijenveld. “Zorg als organisatie dat je je visie en werkwijze duidelijk maakt, zodat een flexwerker zich die snel eigen kan maken.” Deux: “Dat is goed werkgeverschap. Wij stemmen dit altijd af met de zorginstelling, door bijvoorbeeld een kennismaking met de flexwerker te organiseren, voordat hij of zij aan de slag gaat.”

Wil je meer weten over flexwerken in de zorg, de verschillende vormen van flex’en en welke eigenschappen je moet hebben om als flexwerker aan de slag te gaan in de zorg? Bekijk dan hier het hele webinar van Guillaume Deux en Lies van Weijenveld.