“Wij zien liever dat de collega’s van Van den Bosch tijdens de onderhandelingen met een serieuze loonsverhoging komen, waardoor de zorgsalarissen structureel worden verbeterd. Op het niveau van inflatie, want we eisen automatische prijscompensatie”, zegt Elise Merlijn, bestuurder Zorg & Welzijn van vakbond FNV tegenover Hart voor Zorg.  “Dat betekent dat de lonen altijd met de inflatie meegaan. Dan zouden dergelijke initiatieven helemaal niet meer nodig zijn. Het is nobel, maar een doekje voor het bloeden. Wij willen boter bij de vis.”

V&VN denkt daar hetzelfde over. De beroepsorganisatie wil graag een structurele oplossing voor de financiële problemen van zorgmedewerkers en laat weten ook signalen te krijgen dat zorgwerkers het financieel zwaar hebben.

Structurele oplossing

Volgens zorgbestuurder Van den Bosch krijgt vijf tot tien procent van de zorgmedewerkers te maken met loonbeslag. Dat betekent dat een schuldeiser beslag legt op het loon van iemand met schulden. Elise Merlijn van FNV herkent dit probleem. “Ik denk niet dat het probleem alleen aan de onderkant zit, maar ook bij mensen die hun leefpatroon hebben gebaseerd op hun inkomsten”, zegt zij. “Zij hebben ook te maken met de stijgende energierekening, de steeds duurdere boodschappen en huurprijzen die omhoogschieten. Het gaat niet om het oplossen van de problemen rond de loonbeslagen, het gaat er juist om dat die loonbeslagen helemaal niet meer aan de orde zijn. Dat kan als de salarissen in de zorg meestijgen met het levensonderhoud.”